ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СЛОВО НА ВЯРА

            ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО ХРИСТОВО

                  
Нашето видение

 • Църквата да бъде дом за всички хора от всяка раса.
 • Да станем пример за вярата в Исуса Христа.
 • Ефективно да служим на членовете на Църква “Слово на вяра”, да им помогнем да станат ревностни служители
 • Да обучим служители, които да могат да изгонват демони и да изцеряват болни по примера на Исуса Христа.
 • Да покажем на хората, че чрез вяра в Исуса Христа няма да бъдат болни, депресирани, тормозени и измъчвани.
 • Да поощрим всеки член на Църквата да има молитвен партньор, а мъжът и жената в семейството да бъдат молитвени партньори.
  Какво вярваме ние?

 • 1.Ние вярваме, че Библията е вдъхновеното Слово на Бога, и че всичко писано в нея е истина. Вярваме в Единния Бог и Отец - Творец на Небето и на Земята, Който е Вечен, Неразделен, Всемогъщ, Всезнаещ и Въздесъщ Дух. Той е Свят и Праведен. Той е Любов, Верен и Истинен, и само Той заслужава поклон.
 • 2.Ние вярваме в Отца, Сина и Святия Дух; тези Личности са едно и еднакво достойни за поклонение. Всеки християнин трябва да бъде изпълнен със Святия Дух.
 • 3.Ние вярваме, че всеки християнин трябва да бъде кръстен във вода чрез пълно потапяне.
 • 4.Ние вярваме, че Господ Исус Христос е съвършен Бог и съвършен човек - Единственият изкупител на грешниците.
прочети повече »

Нови статии:

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ЖИВЕЕМ ПО ПЛЪТ

 

В Църквата на последното време дяволът е успял да прокара една заблуда, чрез която обърква  мисленето на вярващите и съответно - тяхната вяра. Схващането за грешната природа или стария човек е, че когато се новородим, ние трябва да се борим срещу стария човек, т. е. имаме две природи – стара ...

прочети повече »
Исус каза: ...в мое име бесове ще изгонват!

Исус  каза: „...в мое име бесове ще изгонват;” /Марк 16:17/.

прочети повече »
Врагът Сатана

 

Целта на този сайт е да се даде по възможност  максимална информация на духовните хора, които са новородени от Святия Дух, кръстени във ...

прочети повече »