ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СЛОВО НА ВЯРА

            ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО ХРИСТОВО

                  


  Какво вярваме ние?

 • 1.Ние вярваме, че Библията е вдъхновеното Слово на Бога, и че всичко писано в нея е истина. Вярваме в Единния Бог и Отец - Творец на Небето и на Земята, Който е Вечен, Неразделен, Всемогъщ, Всезнаещ и Въздесъщ Дух. Той е Свят и Праведен. Той е Любов, Верен и Истинен, и само Той заслужава поклон.
 • 2.Ние вярваме в Отца, Сина и Святия Дух; тези Личности са едно и еднакво достойни за поклонение. Всеки християнин трябва да бъде изпълнен със Святия Дух.
 • 3.Ние вярваме, че всеки християнин трябва да бъде кръстен във вода чрез пълно потапяне.
 • 4.Ние вярваме, че Господ Исус Христос е съвършен Бог и съвършен човек - Единственият изкупител на грешниците.
 • 5.Ние вярваме, че всички съгрешиха и отпаднаха от Славата на Бога, и се нуждаят от Спасител.
 • 6.Ние вярваме, че спасението е обещано, чрез Исуса Христа, за всички хора - по благодат, чрез жива вяра в Исуса Христа, която действува чрез любов.
 • 7.Ние вярваме, че всеки християнин трябва да оперира в четирите стъпки на Евангелието съгласно Марка 16:17-19, Лука 4:18-19, Исая 61:1-3 и Левит 22:19 (което е духовен паралел на Евангелието).
   Тези стъпки са:
  • 1. Проповядване спасение за хората
  • 2. Освобождение от демонични сили
  • 3. Молитва за физическо изцерение
  • 4. Молитва за душевно изцерение
 • 8.Ние вярваме, че Божиите Свети Заповеди, закони, правила, статути и присъди са приложими и днес.
 • 9.Ние вярваме, че сме спасени по благодат, а не чрез закон. Ние вярваме, че законът е още в действие относно духовните неща, и може да докара духовни последствия в областите, където практикуваме грях и беззаконие.
 • 10.Ние вярваме, че е възможно да спрем да грешим и да бъдем наистина свободни - чрез покаяние, отричане и освобождаване, чрез четирите стъпки на Евангелието.
 • 11.Ние вярваме, че чрез Името на Исуса Христа и авторитета, който ни е даден в Неговото име, можем да освобождаваме и изцеряваме тези, в които Бог благоволи.
 • 12.Ние вярваме, че ще възкръснат в нови тела вярващи и невярващи. Едните - за спасение, а другите – за осъждане.
 • 13.Ние вярваме, че всеки вярващ в Исуса Христа трябва да посещава местна Църква и да помага - чрез талантите и дарбите, които Бог му е дал - за изграждане и растеж на Църквата.
 • 14.Ние вярваме, че християните трябва да се подчинят на заповедта на Исуса Христа, дадена в Матея 28:19 “…идете и направете ученици”.
 • 15.Ние вярваме , че сме призвани да се молим да дойде и да расте Неговото Царство тук, на Земята. Всички, които са приели Исуса Христа за Господар на живота си, са наши братя и сестри.